Probleme de supratensiune AC la invertoarele fotovoltaice solutionate cu stabilizator de tensiune sau stabilizator solar

Invertoare de tensiune

Invertoarele fotovoltaice reprezintă o componentă esențială a sistemelor de energie solară, deoarece transformă curentul continuu generat de panourile solare în curent alternativ utilizabil în rețelele electrice sau de către dispozitivele de consum. Cu toate acestea, aceste invertoare pot fi expuse la diverse probleme, iar una dintre cele mai comune și serioase este supratensiunea AC. Acest articol analizează problemele de supratensiune AC la invertoarele fotovoltaice, cauzele acestora și soluțiile pentru protejarea eficientă a acestor componente critice ale sistemelor solare.

Ce este supratensiunea AC? Supratensiunea AC reprezintă o creștere temporară a tensiunii de alimentare AC (curent alternativ) peste nivelul nominal. Aceasta poate fi cauzată de mai mulți factori, inclusiv descărcări electrice atmosferice, întreruperi ale rețelei electrice, pornirea sau oprirea bruscă a echipamentelor electrice mari sau alte evenimente similare. Supratensiunea AC poate avea consecințe grave asupra invertoarelor fotovoltaice, incluzând defectarea componentelor, deteriorarea sistemului și pierderi de energie.

Cauzele supratensiunii AC în invertoarele fotovoltaice.

Există mai multe cauze posibile ale supratensiunii AC în invertoarele fotovoltaice. Unele dintre cele mai frecvente includ:

 • Descărcări electrice atmosferice: Fulgerele și descărcările electrice atmosferice pot crea supratensiuni extreme în rețeaua de alimentare electrică, care pot ajunge la invertoarele fotovoltaice. Aceste supratensiuni pot deteriora componente sensibile ale invertoarelor și pot afecta grav performanța și durabilitatea acestora.
 • Întreruperi în rețeaua electrică: Defectarea sau restabilirea bruscă a alimentării cu energie electrică din rețeaua publică poate genera supratensiuni AC. Aceste întreruperi pot fi cauzate de lucrări de mentenanță, defecte la linii sau transformatoare, sau alte evenimente imprevizibile. Invertoarele fotovoltaice conectate la această rețea pot fi expuse la supratensiuni periculoase.
 • Pornirea sau oprirea bruscă a încărcărilor electrice: Atunci când echipamentele electrice mari, cum ar fi motoarele, sunt pornite sau oprite brusc, se pot genera supratensiuni în rețeaua de alimentare. Aceste supratensiuni pot afecta invertoarele fotovoltaice și pot provoca daune grave.
 • Instabilitatea rețelei electrice: Variațiile în tensiunea de alimentare sau frecvența rețelei electrice pot crea supratensiuni temporare în invertoarele fotovoltaice. Aceasta poate fi cauzată de încărcări fluctuante, întreținere necorespunzătoare a rețelei sau alte probleme de calitate a energiei.

Efectele supratensiunii AC asupra invertoarelor fotovoltaice

Supratensiunea AC poate avea consecințe serioase asupra invertoarelor fotovoltaice. Acestea includ:

  1. Defectarea componentelor critice: Supratensiunile pot deteriora componente sensibile ale invertoarelor, cum ar fi circuitele integrate, tranzistoarele sau condensatorii. Aceasta poate duce la întreruperea funcționării invertoarelor și la necesitatea înlocuirii sau reparației acestora.
  2. Scăderea eficienței și performanței: Supratensiunile recurente pot afecta eficiența și performanța invertoarelor fotovoltaice, ceea ce duce la pierderi de energie. Invertoarele pot funcționa necorespunzător sau pot produce o putere mai mică decât cea specificată, ceea ce reduce randamentul general al sistemului fotovoltaic.
  3. Riscul de incendiu: Supratensiunile pot crea condiții periculoase de înaltă tensiune, care pot cauza scurtcircuite și, în cele din urmă, incendii în invertoarele fotovoltaice sau în alte componente ale sistemului solar.

 

Pentru a proteja invertoarele fotovoltaice împotriva supratensiunii AC și pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă, următoarele soluții pot fi implementate:

  1. Instalarea dispozitivelor de protecție (stabilizator de tensiune) contra supratensiunii la nivelul punctului de intrare al invertoarelor fotovoltaice poate limita supratensiunile și poate proteja componente critice. Aceste dispozitive funcționează prin devierea excesului de tensiune la pământ înainte ca acesta să ajungă la invertoarele fotovoltaice.
  2. Instalarea sistemelor de paratrăsnet. Implementarea unui sistem de paratrăsnet corespunzător pentru structurile solare și pentru echipamentele asociate poate preveni sau reduce semnificativ efectele descărcărilor electrice atmosferice asupra invertoarelor fotovoltaice. Aceasta poate include utilizarea paratrăsnetelor, a cablurilor de legare la pământ și a sistemelor de dispersie a curentului electric.
  3. Monitorizarea calității energiei. Utilizarea echipamentelor de monitorizare a calității energiei poate ajuta la detectarea și înregistrarea variațiilor și supratensiunilor în rețeaua de alimentare. Aceasta permite administratorilor de sistem să identifice problemele și să implementeze măsuri corective adecvate pentru a minimiza impactul supratensiunii asupra invertoarelor fotovoltaice.
  4. Proiectarea și instalarea adecvată a sistemului. O proiectare și o instalare corespunzătoare a sistemului fotovoltaic pot contribui la reducerea riscului de supratensiune AC. Aceasta include dimensionarea corectă a componentelor, utilizarea cablurilor adecvate și respectarea standardelor și reglementărilor relevante.

Supratensiunea AC reprezintă o problemă semnificativă pentru invertoarele fotovoltaice și poate avea efecte serioase asupra performanței și durabilității acestora. Prin implementarea măsurilor de protecție adecvate, cum ar fi dispozitivele de protecție contra supratensiunii (stabilizator solar) și sistemele de paratrăsnet, și prin monitorizarea atentă a calității energiei, se pot minimiza riscurile și se poate asigura o funcționare sigură și eficientă a invertoarelor fotovoltaice în sistemele solare.